'Aşina'' Album of Aylin Sengun TASCI - Turkish Classical Music Songs - Charts
turkish artist, turkish music charts, turkish artists music, turkish art, aylin sengun tasci, asina song, asina album, asina chart
15917
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15917,page-child,parent-pageid-15877,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

“Aşina Album”

Aylin Şengün Taşçı - Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı, Sanat Müziği Dinle Aşina Albümü - Aylin Şengün Taşçı Albümleri
2014

Turkish Art Music

Yavuz Burç Plakçılık

Yavuz Burç

UPC / EAN / JAN Seri Kodu: 8 697869 703474

Aylin Şengün Taşçı Bari Felek Ben Yüzüne Söyleyim
Aylin Şengün Taşçı Dök Zülfünü Meydana Gel
Aylin Şengün Taşçı Du Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali
Aylin Şengün Taşçı Evvel Benim Nazlı Yarim
Aylin Şengün Taşçı Ey But-i Nev Eda
Aylin Şengün Taşçı Gelmiş Değil Böyle Peri
Aylin Şengün Taşçı Girdim Yarin Bahçesine Ayvalık Narlık Gitti De Gelmeyiverdi
Aylin Şengün Taşçı Görülmemiş Devri Yusuftan Beri Böyle Güzel
Aylin Şengün Taşçı Kimseye Etmem Şikayet
Aylin Şengün Taşçı Küçüksu'da Gördüm Seni
Aylin Şengün Taşçı Muntazır Teşrifine Hazır Kayık
Aylin Şengün Taşçı Var Mı Hacet Söyleyim
Aylin Şengün Taşçı Vücud İkliminin Sultanısın Sen
Aylin Şengün Taşçı Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü

After the third album, I entered the intention of preparing a new album composed of classical works that I dreamed of for a very long time. Although my desire was composed hundreds of years ago, today I am also presenting a bunch of works that music lovers love and know. I chose the repertoire with this logic. My artistic director is my esteemed brother, Enver Mete Aslan, who is an ud artist. In this album, we used a small number of instruments in order to adapt to classical works. The album released in 2014 is one of my favorite works. My beloved wife Halenur Kor, who is known to be a friend of mine, has suggested. Classical works familiar with our ear once again found life in the album Aşina.

Bari Felek Ben Yüzüne Söyleyim

Bari felek ben yüzüne soyleyim
Bu gültârı niceyedek söyleyim
Aman felek sohbetini neyleyim
Gayrı felek dilek etmeyim
Aman felek denen elde gitmeyim

Dök Zülfünü Meydana Gel

Dök zûlfünü meydâna gel
Sür atını ferzâna gel
Al daireni hengâma gel

 

Bülbül senin gülşen senin
Yâr yâr ammân ammân
Âşıkınım hayli zamân
Dîl muntazır teşrîfine gel ammân ammân

 

Verdin cevâp ûnvân ile
Yaktın sînem sûzân ile
Müştâk sana bin cân ile

 

Bülbül senin gülşen senin
Yâr yâr ammân ammân
Âşıkınım hayli zamân
Dîl muntazır teşrîfine gel ammân ammân

 

Bülbül senin gülşen senin
Yâr yâr ammân ammân
Âşıkınım hayli zamân
Dîl muntazır teşrîfine gel ammân ammân

 

Kestin mi tarz-ı ülfeti
Kırdın mı câm-ı sohbeti
Çektirme bâri firkari

Du Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali

Du ceşmimden gitmez askın hayali
Kıblem oldu bana dostun cemali
Rahi aska suvar olup gitmeye
Ey efendim nice bilsin bu hali
Ben o yarin bendesiyem, bende-i ufkendesiyem
Bahçesinde bülbüliyem, canım güldür cemali

Evvel Benim Nazlı Yarim

Evvel benim nazlı yarim
Severim kimseler bilmez
Bir aşkadır düştü gönlüm
Çekerim kimseler bilmez

 

Sevdim seni etmem inkâr
Gönlüm sende kıldı karar
Bir aşkadır düştü gönlüm
Yanarım kimseler bilmez

Ey But-i Nev Eda

Ey büt-i nev edâ
Olmuşum müptelâ
Âşıkım ben sana
İltifât et bana

 

Yâr yâr
İltifât et bana
Âşıkım ben sana

 

Gördüğümden beri
Olmuşum serseri
Bendenim ey peri
İltifât et bana

 

Âh âh
İltifât et bana
Âşıkım ben sana

 

Hâsılı bunca dem
Ben senin bendenem
Gel gül ey gonca fem
İltifât et bana

 

Yâr yâr
İltifât et bana
Âşıkım ben sana

Gelmiş Değil Böyle Peri

Gelmiş değil böyle peri
Hiç görmedim çoktan beri
Olsam ne var ben müşteri
Hiç görmedim çoktan beri

 

Semmur gibi zülfün teli
Seyreyleyen olur deli
Değmişmidir ağyâr eli
Hiç görmedim çoktan beri

Girdim Yarin Bahçesine Ayvalık Narlık Gitti De Gelmeyiverdi

1. Tanburi Mustafa Çavuş
“İndim yarin bahçesine ayvalık narlık
Bir elinde dolu bade bir eli yağlık
Beni yardan ayıranlar bulmasın sağlık
Kaldır şişeyi doldur badeyi
Gül göğsünün üstüne tak menekşeyi”

 

2. İsmail Dede Efendi
“Gitti de gelmeyiverdi
Gözlerim yollarda kaldı
Yine nazlım nerde kaldı
Ne zaman ne zaman ne zaman gelir
Gel a nazlım Lahuri şallım
Sağı solu dolanalım aman
Ne zaman ne zaman ne zaman gelir”

Görülmemiş Devri Yusuftan Beri Hiç Böyle Güzel

Görülmemiş devr-i yusuf’tan beri hiç böyle güzel
Tavrı güzel, sesi güzel, raksı güzel, ah o güzel
Kendi yanan ateşine yaktı beni ah o güzel
Tavrı güzel, sesi güzel, raksı güzel, ah o güzel

Kimseye Etmem Şikayet

Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime
Titrerim mücrim gibi baktıkca istikablime
Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbalime
Titrerim mücrim gibi baktıkca istikbalime

Küçüksu'da Gördüm Seni

Küçüksu’da gördüm seni
Gözlerinden bildim seni
İnkar etmem sevdim seni
Ne kadar cefa edersen
Gönül ayrılmıyor senden

 

İnce beli sarmayınca
Gonca gülü dermeyince
Ya sen ya ben ölmeyince
Ne kadar cefa edersen
Gönül ayrılmıyor senden

Muntazır Teşrifine Hazır Kayık

Muntazır teşrifine hazır kayık
İnce yaşmakla bu cuma seyre çık
Penbe mantinden ferace pek de şık
İnce yaşmakla bu cuma seyre çık

 

Kırma lutfet hatır-ı mestaneyi
Süslenip tak zülfün üzre şaneyi
Eyle ihya semt-i Kâğıthane’yi
İnce yaşmakla bu cuma seyre çık

Var Mı Hacet Söyleyim

Var mı hâcet söyleyim ey gül-tenim
Ben kulunum sen efendimsin benim
Merhamet kıl gel bana şûh ü şenim
Ben kulunum sen efendimsin benim

Vücud İkliminin Sultanı Sensin

Vücud ikliminin sultânı sensin
Efendim derdimin dermânı sensin
Bu cism-ü na-tüvânın cânı sensin
Efendim derdimin dermânı sensin

Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü

Yine bir gülnihal
Aldı bu gönlümü
Sim ten gonca fem
Bibedel ol güzel

 

Ateşin ruhleri
Yaktı bu gönlümü
Pür eda pür cefa
Pek küçük pek güzel

 

Görmedim kimsede
Böyle bir dilruba
Böyle kaş böyle göz
Böyle el böyle yüz

 

Aşıkın bağrını
Üzmeye göz süzer
El aman pek yaman
Her zaman ol güzel

CONTACT

 

Taşçı Yapım
Hakkı Yeten Caddesi No.10 D. 32
Beşiktaş /İstanbul
+90212 2155639

Yeliz Ayrancı
+90549 675 75 75
yelizergun75@hotmail.com
aylinsengun@gmail.com

OUR SOCIAL MEDIA CHANNELS

 

   

Aylin Şengün Taşçı - Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı, Sanat Müziği Dinle